Stowarzyszenie Klaster 3x20

×

Komunikat o błędzie

Notice: Undefined index: d2a0 w include_once() (linia 1 z /home/klaster3x20/ftp/klaster_2013_drupal/sites/all/themes/klaster/template.php).

Projekt Klaster 3x20

Stowarzyszenie Klaster 3x20 jako koordynator Klastra 3x20 otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji Typ projektu 6 Tworzenie i rozwój klastrów dla projektu pn:
 
"Promocja i wsparcie rozwoju innowacyjnych technologii w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w kontekście rozwoju konsorcjum Klaster 3x20”
 

Cele i misja

Celem ogólnym Stowarzyszenia są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Misją, którą Stowarzyszenie realizuje w swojej działalności jest budowanie podstaw energetyki właściwej dla społeczeństwa wiedzy. W działalności Stowarzyszenia oznacza to wspieranie energetyki rozwijającej się z poszanowaniem przyrody i z wykorzystaniem infrastruktury Smart Grid.

Główny obszar aktywności Stowarzyszenia wynika z regulacji unijnego Pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 i obejmuje w szczególności działania na rzecz trzech celów: